Şirket Profili

  • Türkiye’nin önde gelen bağımsız portföy yönetim şirketlerinden olan Perform Portföy Yönetimi A.Ş.
    Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2012 yılında kurulmuştur.
  • Kuruluşu 08.10.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir. Kuruluşa iklişkin tescil islemi 12.10.2012 Tarih ve 8173 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
  • Ortalama 27 yılı aşkın uluslararası ve yerli, para ve sermaye piyasaları deneyimine sahip profesyonel bir ekiple portföy yönetim hizmeti vermektedir.
  • Kasım 2022 itibariyle 3,745,943 TL TL yönetilen portföy büyüklüğüne sahiptir.