Şirket Profili

Türkiye’nin önde gelen bağımsız portföy yönetimi şirketlerinden olan Perform Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 2012 yılında kurulmuştur.

  • Toplam 100+ yılı aşkın uluslararası ve yerli sermaye piyasaları deneyimine sahip profesyonel bir ekiple hizmet vermektedir.
  • 31/12/2020 itibariyle 430 milyon TL yönetilen varlık büyüklüğüne sahip bağımsız portföy yönetimi şirketidir.

08.10.2012 İstanbul Ticaret Sicili’ne Tescil
12.10.2012 Tarih ve 8173 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi ilanı