Raporlar

MALİ TABLOLAR

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 01.01.-30.06.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

FON MALİ TABLOLARI

FAALİYET RAPORLARI

ACİL DURUM EYLEM PLANI