Hakkımızda

Perform Portföy Yönetimi A.Ş; 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 numaralı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; 08.10.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ana sözleşmesi 12.10.2012 tarih ve 8173 sayılı Türki Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Türkiye’nin önde gelen bağımsız portföy yönetim şirketlerinden Perform Portföy Yönetimi A.Ş., toplam yüz yılı aşkın global ve yerli finansal tecrübeye sahip uzman bir ekipten oluşmaktadır.