Kurumsal

Hakkımızda

Hakkımızda Perform Portföy Yönetimi A.Ş; 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 numaralı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; 08.10.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ana sözleşmesi 12.10.2012 tarih ve 8173 sayılı Türki Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Türkiye'nin önde gelen bağımsız portföy yönetim şirketlerinden Perform Portföy Yönetimi

Misyonumuz

Misyonumuz •       En güvenilir ve doğru, •       İstikrarlı, •       Farklı, •       Etik ilke ve değerlere bağlı, •       Kaliteli, •       Yenilikçi, •       Yüksek katma değer sağlayan, •       Yatırımcı odaklı,bağımsız lider portföy yönetim şirketi olmak.

Vizyonumuz

Vizyonumuz Yatırımcılara farklılığı ile sürekli ve kalıcı değer yaratan portföy yönetim şirketi olmak.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Perform Portföy Yönetimi A.Ş. olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkındaki gerekli bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KVKK GENEL AYDINLATMA METNİ PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KVKK VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU